Ժամանակակից բիզնեսը որակյալ մարքեթինգային հետազոտությունների կարիք ունի, որոնք նպաստում են կայուն զարգացմանը: «ԱՄՕ ԳՐՈՒՊ» ընկերությունների խմբի այս բլոկը ամբողջական կառույց է, որը հնարավորություն է տալիս մասնավոր և կորպորատիվ հաճախորդներին ընտրելու նպատակահարմար հուսալի և բարձրորակ ծառայությունների լայն շրջանակ: Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, տարիների ընթացքում կուտակած մասնագիտական փորձը հնարավորություն են տալիս «ԱՄՕ ԳՐՈՒՊ»-ին առաջարկել մարքեթինգային հետազոտությունների մեծ շարք: Այս բլոկի ընկերությունների առաքելությունն է մշակել և ստեղծել մեր հաճախորդների ապրանքների և ծառայությունների առաջ-խաղացման համար անհրաժեշտ հարթակ, ապահովել նրանց գործունեության զարգացումը։  Այս ոլորտներում «ԱՄՕ ԳՐՈՒՊ»-ն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները.

  • Մարքեթինգային խորհրդատվություն:
  • Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում, շուկա մուտք գործելու և ընդլայնման ռազմավարությունների մշակում՝ հաշվի առնելով/սահմանելով գնային և բյուջետային պլանավորումները:
  • Շուկայի ուսումնասիրություն, թերությունների և առավելությունների բացահայտում, մրցակցային համեմատական վերլուծություն, ռիսկերի համադրում:
  • Սպառողների բավարարվածության և վերաբերմունքի հետազոտություն և գնահատում, սպասարկման որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում և գնահատում:
  • Մարքեթինգային աուդիտ:
  • Բիզնես պլանի կազմում:
  • Մարկետոլոգների վերապատրաստման դասընթացներ:
  • Առևտրային նշանի հայեցակարգի, բրենդի մշակում:
  • Դիզայնի մշակում:
  • Ցանկացած տեսակի տպագրություն, այդ թվում լայնաֆորմատ:

Այս էջի միջոցով Դուք կարող եք դիմել Ձեզ անհրաժեշտ ծառայության համար

Դիմում