Ժամանակակից բիզնեսը կարիք ունի որակյալ մարքեթինգի, բրենդինգի, տպագրության, ֆոտո և վիդեո նկարահանումների, որոնք նպաստում են կայուն զարգացմանը: «ԱՄՕ ԳՐՈՒՊ» ընկերությունների խմբի այս բլոկը ամբողջական կառույց է, որը հնարավորություն է տալիս մասնավոր և կորպորատիվ հաճախորդներին ընտրելու նպատակահարմար հուսալի և բարձրորակ ծառայությունների լայն շրջանակ: Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, տարիների ընթացքում կուտակած մասնագիտական փորձը հնարավորություն են տալիս «ԱՄՕ ԳՐՈՒՊ»-ին ապահովել մարքեթինգի, բրենդինգի, տպագրության, ֆոտո և վիդեո նկարահանումների ծառայությունների ամբողջական շարք: Այս բլոկի ընկերությունների առաքելությունն է մշակել և ստեղծել մեր հաճախորդների ապրանքների և ծառայությունների առաջ-խաղացման համար անհրաժեշտ հարթակ, ապահովել նրանց գործունեության զարգացումը։  Այս ոլորտներում «ԱՄՕ ԳՐՈՒՊ»-ն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները`

 • Մարքեթինգային խորհրդատվություն
 • Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում, շուկա մուտք գործելու և ընդլայնման ռազմավարությունների մշակում՝ հաշվի առնելով/սահմանելով գնային և բյուջետային պլանավորումները
 • Շուկայի ուսումնասիրություն, թերությունների և առավելությունների բացահայտում, մրցակցային համեմատական վերլուծություն, ռիսկերի համադրում
 • Սպառողների բավարարվածության և վերաբերմունքի հետազոտություն և գնահատում, սպասարկման որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում և ներդրում
 • Մարքեթինգային աուդիտ
 • Բիզնես պլանի կազմում
 • Թվային մարքեթինգի ծառայություններ՝ SMM, SEO, CEM և այլն:
 • SMM դասընթացներ:
 • Մարքեթինգի բաժնի վերապատրաստում, դասընթացներ:
 • Մարկետոլոգների պրոֆեսիոնալ պատրաստման դասընթացներ:
 • Առևտրային նշանի հայեցակարգի, բրենդի մշակում և իրականացում:
 • Դիզայնի մշակում
 • Գովազդային արշավի արդյունավետության գնահատում, նոր արշավների հայեցակարգի մշակում, պլանավորում և ներդրում
 • Գովազդի սցենարի կազմում և նկարահանում
 • Ցանկացած տեսակի տպագրություն, այդ թվում լայնաֆորմատ
 • Պրոֆեսիոնալ ֆոտո և վիդեո նկարահանում
 • Նկարահանումների, հոլովակների մոնտաժում
 • Կայքերի պատրաստում

Այս էջի միջոցով Դուք կարող եք դիմել Ձեզ անհրաժեշտ ծառայության համար

Դիմում